Εθνική: Οι λεπτομέρειες του προγράμματος εθελουσίας εξόδου

09/12/16 • 20:51 | UPD 09/12/16 • 20:51

Τους όρους του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που ξεκινά από την προσεχή Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου και θα τρέξει ως τις 22 του ίδιου μήνα, ανακοίνωσε στις 20:00 στο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας η διοίκησή της.

Με βάση την εγκύκλιο που εστάλη στο προσωπικό, το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους δικηγόρους απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Επίσης περιλαμβάνεται και το προσωπικό της τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές σε Ελλάδα και εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τα 30 έτη ηλικίας και τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας (2 χρόνια για έμμισθους δικηγόρους) έως τις 30/11/2016.  

Το πρόγραμμα προβλέπει δυνατότητα άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης μέχρι 42 μηνιαίους μεικτούς μισθούς ή δυνατότητα διετούς άδειας με πλήρεις αποδοχές. Όπως έγινε γνωστό, η μάξιμουμ αποζημίωση ανέρχεται στις 180.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση προσαυξάνεται ανάλογα με την ηλικία, ενώ είναι προσαυξημένη κατά 20% για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε καταστήματα τα οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα κλείσουν. Επίσης, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση ποσού 5.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προβλέπει:

-Για τους κλάδους κύριου και τεχνικού προσωπικού, τους εισπράκτορες και τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, καταβολή 24 – 42 μισθών, η οποία προσαυξάνεται κατά 20% για όσους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στην τράπεζα ίση ή μεγαλύτερη των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης.

-Για τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους διοίκησης και υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν υπάγονται στις διατάξεις Κανονισμού Εργασίας, καταβολή 30 μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

-Για όσους ανήκουν στο υποστηρικτικό προσωπικό και δεν υπάγονται στις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού Εργασίας, αποζημίωση 30 μηνιαίων μικτών μισθών ανεξάρτητα από την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.