Αποπληθωρισμό για 45ο μήνα κατέγραψε η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

09/12/16 • 12:20 | UPD 09/12/16 • 12:23

Μείωση του αποπληθωρισμού κατά 0,2% για το Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 κατέγραψε η ελληνική οικονομία, φτάνοντας στον 45ο μήνα που ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ακολουθεί πτωτική πορεία.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση το έτος 2010=100,0, για το μήνα Οκτώβριο 2016, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 6,8%, έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π.) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 4,3%.