«Φοροκαταιγίδα» θα πλήξει τα εισοδήματα από ακίνητα 2017

08/12/16 • 09:39 | UPD 08/12/16 • 09:40

«Δυσοίωνο» προβλέπεται και το 2017 εξαιτίας της υπερφορολόγησης.
Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι για τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016.

Σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα, οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:

από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,

από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,

από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και των επομένων φορολογικών ετών, τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.

Με τη φορολογική κλίμακα, που ίσχυε έως το 2015, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου -πραγματικό ή τεκμαρτό προερχόμενο από όλες τις πηγές- εφόσον αυτό υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ, με ένα συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:

0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ.

Copy link
Powered by Social Snap