«Ναι» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά του Χίλτον

02/12/16 • 15:13 | UPD 02/12/16 • 15:13

To «πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την αγορά του ξενοδοχείου Χίλτον από την Home Holdings (TEMES – Dogus).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 633/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του (κατά προσέγγιση) 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Hilton Αθηνών», από τις εταιρίες «D-Marine Investments Holding B.V.» και «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία», μέσω της κοινής τους εταιρίας «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Το τίμημα της εξαγοράς για ποσοστό 97,3% ανέρχεται σε 142 εκατ. ευρώ.

Η «D-Marine Investments Holding B.V.» με έδρα το Άμστερνταμ αποτελεί θυγατρική της τουρκικής Dogus Holding A.S.

Σημειώνεται ότι το Hilton Αθηνών ξεκίνησε την λειτουργία του στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1963 και αποτέλεσε το πρώτο παράρτημα διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας που άνοιξε ποτέ στην Αθήνα.