Παπανάτσιου: Στα 90 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο

30/11/16 • 19:17 | UPD 30/11/16 • 19:17

Στα 90 δισ.ευρώ  όρισε, με έγγραφη απάντηση στη Βουλή προς το βουλευτή της Ν.Δ. Ευάγγελο Μπασιάκο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία το σύνολο των οφειλόμενων προς το Δημόσιο (εκτός των φορέων τα γενικής κυβέρνησης) ανέρχονται στα 89.842.762.182 ευρώ.

Ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό, με το σύνολο των εκκρεμών φόρων (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) να ανέρχεται σε
3.584.023.089 ευρώ.

Το σύνολο των 89.842.762.182 οφειλόμενων προς το δημόσιο αναλύεται ως εξής:
– Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63
– Εισόδημα: 19.459.178.758,16
– Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44
– Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34
– Πρόστιμα ‘Αμεσοι: 111.865.152,59
– Έκτακτοι ‘Αμεσοι: 325.723.500,30
– Λοιποί ‘Αμεσοι Φόροι: 48.059.246,47
– Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79
– ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
– Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 102.299.116,51
– Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78
– Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00
– Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14
– Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09
– Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26
– Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22
– Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28
– Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36
– Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67
– Μισθώματα: 157.106.927,95
– Υπηρεσίες: 125.210.841,24
– Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53
– Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32
– Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43
– Δάνεια: 1.829.097.402,86
– Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72
– Λοιπά Πρόστιμα-Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60
– Παράβολα: 323.374,05
– Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22
– Δασμοί: 2.223.342,96
– Τέλη και Πρόστιμα Τελ. : 458.984.620,76
– Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76
– Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72
– Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57