Εως 12 χρόνια νωρίτερα η έξοδος για πλήρη σύνταξη με 35ετία και 25ετία από Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες

28/11/16 • 18:27 | UPD 28/11/16 • 18:27

Σύνταξη που ξεκινά από τα 55, 55,11 και 58,6 μήνες κλειδώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με τα νέα και αυξημένα όρια ηλικίας και με προϋποθέσεις γονέων ανηλίκων ή με 35ετία και 37ετία από 19/8/2015 και μετά.

Εξοδος με όρια ηλικίας από 55 ετών ισχύει για τις μητέρες με ανήλικο ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου) που έχουν 25ετία ή 15ετία έως το 2012, ενώ οι άνδρες μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη από τα 58,6 μήνες με 35ετία και με ασφάλιση πριν από το 1983. Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1983 και μετά, η πλήρης σύνταξη έχει όριο ηλικίας το 62ο έτος με 40 χρόνια και η μειωμένη το 62ο έτος με τουλάχιστον 25 χρόνια.

Ο βασικός κανόνας είναι ότι πλέον η ηλικία συνταξιοδότησης μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία που έχουν οι ασφαλισμένοι από τις 19/8/2015 και μετά.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο Δημόσιο που κλείνει τα 58 το 2018 θα πάρει σύνταξη στα 60 αν το 2018 έχει και 35 ή 36 έτη. Αν κλείσει τα 58 το 2019, το όριο ηλικίας αλλάζει και πάει στα 60,6 μήνες.

Πώς κλειδώνουν πλήρη σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι από 55,11 ετών

Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν πριν από το 1983 αποχωρούν το 2016 στα 58,6 αν έχουν συμπληρωμένα έως τα 35 έτη ασφάλισης στο τέλος του 2015.
Οι γυναίκες που έκλεισαν το 60ό έτος μέχρι τέλος του 2015, αλλά δεν έχουν 35 έτη, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 11 μήνες. Αλλη εναλλακτική διέξοδος είναι να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 55.

Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 και είχαν 25 έτη ασφάλισης ως το 2010 με Δημόσιο αλλά και με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκτός Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας 55 ετών και 11 μήνες, αρκεί να συμπλήρωσαν 37 έτη συνολικά μέχρι το τέλος του 2015.

Αν τα 37 έτη τα συμπληρώνουν το 2016, τότε το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 56,9 μήνες. Αν τα 37 έτη συμπληρωθούν το 2017, θα κάνουν αίτηση εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 57 ετών και 8 μήνες. Προϋπόθεση για όλες τις εναλλακτικές επιλογές συνταξιοδότησης με 37ετία είναι να συμπληρώνονται 25 έτη τουλάχιστον ως το 2010.
Αν η 25ετία συμπληρωθεί το 2011 ή το 2012, απαιτούνται 36 και 37 έτη αντίστοιχα συνολικού χρόνου ασφάλισης αλλά η έξοδος στη σύνταξη προϋποθέτει να έχουν συμπληρώσει και την ηλικία των 58 ή 59 ετών.

Παραδείγματα:
• Υπάλληλος προσλήφθηκε το 1983 και κλείνει τα 58 το 2017. Για να συνταξιοδοτηθεί χρειάζεται 35 έτη που θα τα έχει το 2018. Το όριο ηλικίας, επομένως, θα καθοριστεί το 2018, που θα έχει και τις δύο προϋποθέσεις (κλεισμένα τα 58 και συμπληρωμένα τα 35 έτη). Το όριο ηλικίας που ισχύει το 2018 για τα 58 και τα 35 είναι 60 και σε αυτή την ηλικία θα συνταξιοδοτηθεί.
• Υπάλληλος με 25ετία το 2012 θέλει συνολικά 37 έτη (εκτός αν είχε ανήλικο παιδί το 2012 ή μετά το 2012). Επειδή όμως τα 37 έτη τα συμπληρώνει μετά το 2022 που το όριο ηλικίας είναι 62 ετών και χρειάζονται 40 χρόνια, μπορεί να αναγνωρίσει 5 χρόνια κάνοντας αίτηση «σήμερα» για να τα εξαγοράσει με φθηνό κόστος (6,67% του μισθού) και θα έχει τα 37 έτη το 2019. Για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει να κλείσει και το 59ο έτος. Αν κλείνει το 2019 τα 59 θα συνταξιοδοτηθεί στα 60,11 μήνες. Αν κλείνει τα 59 το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 61,3 μήνες, ενώ το 2021 η ηλικία συνταξιοδότησης για το 59ο έτος με 37ετία είναι 61,8 μήνες. Από το 2022 η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 62 και αντί για 37 χρειάζονται 40 χρόνια.

Πριν από τα 67 η έξοδος και με 25ετία

Οι ασφαλισμένοι κλειδώνουν την έξοδο και με 25ετία, αρκεί να έχουν τα έτη αυτά ως το 2012. Για πλήρη σύνταξη τα όρια είναι 61 και 63 ετών για άνδρες και γυναίκες, ενώ για μειωμένη είναι 56 και 58. Αν η ηλικία συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, τα όρια συνταξιοδότησης ανεβαίνουν.
Παραδείγματα:
• Ασφαλισμένος που κλείνει τα 61 το 2018 με 25ετία το 2011 συνταξιοδοτείται στα 64, αντί 67.
• Ασφαλισμένος που θα κλείσει τα 63 το 2019 με 25ετία το 2012 θα συνταξιοδοτηθεί στα 65,6. Μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους για να αποχωρήσει νωρίτερα αλλά θα χρειαστεί να έχει 37 έτη.

Τι ισχύει για γονείς με 25ετία

Οι γονείς με ανήλικο παιδί στο Δημόσιο είναι οι πιο ευνοημένοι καθώς συνταξιοδοτούνται με 25 έτη και πριν από το 67ο έτος, εφόσον συμπληρώσουν τις ηλικίες των 50 ως 55 ετών πριν από το 2022.
Επιπλέον η ανηλικότητα του παιδιού δεν είναι αναγκαίο να συντρέχει μέχρι το 2012, αλλά και μετά το 2013 (σ.σ.: εγκύκλιος 920 Γενικού Λογιστηρίου 7/1/2016). Για παράδειγμα, υπάλληλος που απέκτησε παιδί το 2013 και είχε 25ετία το 2011 ή το 2012 κατοχυρώνει σύνταξη με αρχικό όριο ηλικίας το 52ο έτος. Αν κλείνει τα 52 το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί στα 58,5, δηλαδή κλειδώνει την έξοδο στη σύνταξη 8,6 χρόνια πριν από τα 67.

pinakaki

Οι ευκαιρίες εξόδου από ΔΕΚΟ, τράπεζες με 25 και 35 έτη

Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν το 55o έτος από 19/8/2010 μέχρι 31/12/2010, με 25ετία, αποχωρούν στα 60,11 ετών. Αν δεν είχαν 25ετία, παίρνουν πλήρη στα 67.
Οσες είχαν 25ετία το 2011 και το 2012, για να γλιτώσουν τα 67 θα έπρεπε να είχαν κλείσει το 60ό έτος για να κλειδώσουν σύνταξη στα 61 και τα 62.

Τα όρια ηλικίας για τις μητέρες

Οι πριν από το 1983 ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος που συμπλήρωσαν από 17,5 ως 25 έτη με ανήλικο τέκνο. Για παράδειγμα, εργαζόμενη στην Εθνική με ανήλικο παιδί από το 2003 ως το 2012 και συμπληρωμένα από 18 ως 22,5 έτη ασφάλισης στο ίδιο διάστημα συνταξιοδοτείται στο 50ό έτος. Αν δεν είχε ανήλικο τέκνο, τότε θα αποχωρήσει είτε με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για όσους συμπληρώνουν την 35ετία είτε με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος ως το 2012 με 25 έτη ασφάλισης.

Οι μετά το 1983 ασφαλισμένες που είχαν ανήλικο παιδί με 25 έτη ασφάλισης ως το 2012 και συμπληρώνουν από το 50ό ως το 55ο έτος, μετά τις 19/8/2015, επιβαρύνονται με αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Παραδείγματα:
• Ασφαλισμένη που γίνεται 52 ετών το 2016 θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 56 και 9 μήνες, εφόσον είχε το 2011 ανήλικο τέκνο και 25ετία. Εναλλακτικά, μπορεί να αποχωρήσει το 2016 με μειωμένη καθώς έχει συμπληρώσει το 50ό έτος, που είναι το όριο για την πρόωρη σύνταξη μητέρων με διατάξεις του 2011.

• Ασφαλισμένη με 23 έτη το 2012 και ανήλικο τέκνο που συμπληρώνει το 55ο έτος το 2018. Μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο (όχι των παιδιών) και να συμπληρώσει 25ετία το 2012. Ετσι, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας του 2018 για πλήρη σύνταξη, που είναι το 61ο έτος. Επειδή όμως θα έχει συμπληρώσει το 53ο έτος το 2016, μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη όταν πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι το 58ο έτος. Γλιτώνει 6 χρόνια αν φύγει με πλήρη και 9 χρόνια αν πάρει μειωμένη, που όμως θα έχει πέραν της μείωσης κατά 18% και έξτρα ποινή 10%.

pinakaki2-1300

Τα όρια ηλικίας για τους άνδρες

Οι πριν από το 1983 ασφαλισμένοι αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος όταν συμπληρώνουν 35ετία. Για παράδειγμα, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6 ετών, με 35ετία το 2018 σύνταξη στα 60, με 35ετία το 2019 σύνταξη σε ηλικία 60,6 ετών.

Οσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1983 και έχουν 25ετία ως το 2012 μπορούν να αποχωρήσουν στα 60 με μειωμένη και στα 65 με πλήρη, αρκεί να είχαν συμπληρώσει την ηλικία εξόδου μέχρι τις 18/8/2015. Αν το 60ό ή το 65ο έτος συμπληρωθούν μετά τις 19/8/2015, τότε θα συνταξιοδοτηθούν με τα νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα: Ασφαλισμένος που προσλήφθηκε στη ΔΕΗ το 1987 και έχει 25 έτη το 2012, ενώ συμπληρώνει το 60ό έτος το 2016 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη όταν γίνει 61 ετών και 9 μήνες.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από το ένθετο «Ασφάλιση και συντάξεις» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap