Νέα ρύθμιση για τα στεγαστικά 12.000 δημοσίων υπαλλήλων

09/11/16 • 11:01 | UPD 09/11/16 • 11:01

Στην υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων στεγαστικών δανείων που αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής της 7ης Ιουλίου θα προχωρήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέχρι την 24η Νοεμβρίου. Οι αποφάσεις θα αφορούν στη διαμόρφωση νέου καθεστώτος ρυθμίσεων αποπληρωμής για 120.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια δημοσίων υπαλλήλων.

Οι ρυθμίσεις θα προβλέπουν επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής και σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια. Ταυτόχρονα, θα ληφθούν αποφάσεις και για την επιβράβευση όσων δανειοληπτών είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των μηνιαίων τους δόσεων. Η επιβράβευση θα έχει τη μορφή μεσοσταθμικής μείωσης του επιτοκίου κατά 1%.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναμένεται να εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο του ΤΠ&Δ:

1. Η νέα πολιτική ρυθμίσεων θα έχει ως στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου.

2. Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών. Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι:

α) στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου