Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη ΤτΕ

03/11/16 • 15:42 | UPD 03/11/16 • 15:42

Mειώθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια καταθέσεων – χορηγήσεων το Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα να περιοριστεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 4,32 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,54 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,38%.

Ειδικότερα,το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,79%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 26 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,70%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 14,42%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,99%.

Copy link
Powered by Social Snap