Κόβουν το φόρο που θα τους επέστρεφαν

Ερμηνείες και… παρερμηνείες στους δικαστές για τα αναδρομικά τους

02/11/16 • 16:59 | UPD 02/11/16 • 17:03

Τα αναδρομικά που επρόκειτο να επιστραφούν στους δικαστές όπως προέβλεπε το ΠΟΛ της 29ης Σεπτεμβρίου τελικά κόβονται. Αυτό προκύπτει από νεότερες συμπληρωματικές διευκρινίσεις που εκδόθηκαν χθες 1η Νοεμβρίου και επιδέχονται πολιτικές ερμηνείες -ή και… παρερμηνείες- μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 4339/2015 για τα κανάλια.

Με την ΠΟΛ της 29ης Σεπτεμβρίου επρόκειτο να επιστραφεί το 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (2011-2016) στους δικαστικούς όλων των βαθμίδων καθώς και στους συνταξιούχους δικαστικούς.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών επρόκειτο να προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες). Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επρόκειτο να επιστραφεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής.

Στο σκεπτικό της ΠΟΛ αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη στo πλαίσιo της ίσης φορολογικής μεταχείρισης των μισθών των δικαστικών με αυτούς των βουλευτών οι οποίοι τυγχάνουν έκπτωσης 25% στον φόρο εισοδήματος τους καθώς επίσης και στις αποφάσεις του Μισθοδικείου στο οποίο προσέφυγαν δικαστές και οι οποίες είναι αμετάκλητες και δεσμευτικές για τη Διοίκηση.

Αυτά στις 29 Σεπτεμβρίου.

Διότι την Τρίτη 1η Νοεμβρίου οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν συμπληρωματικές διευκρινίσεις οι οποίες ανέτρεπαν αυτά που η διοίκηση είχε ανακοινώσει περίπου ένα μήνα πριν για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος των δικαστικών!

Η νέα εγκύκλιος για το αφορολόγητο των δικαστικών δίνει συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της αρχικής 1147/29.09.2016 ΠΟΛ αλλά επί της ουσίας την χειροτερεύει.

Με τις νέες οδηγίες:
Α) Επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας και όχι των πέντε προηγούμενων ετών κατά παράβαση του φορολογικού νόμου.
Β) Η επιστροφή θα γίνει μετά από αιτήσεις και δικαιολογητικά και τροποποιητικές δηλώσεις και όχι σε όλους.
Γ) Όμως προσοχή: το αφορολόγητο ποσό έχει ειδική εισφορά αλληλεγγύης κάτι που στην αρχική ΠΟΛ αποφεύγεται.

Η αρχική ΠΟΛ στις 29 Σεπτεμβρίου είχε εκδοθεί εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες. Οι συμπληρωματικές διευκρινίσεις εκδόθηκαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικό το νόμο 4339/2015 για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Δείτε τις δύο ΠΟΛ, βρείτε τις διαφορές που προέκυψαν σε διάστημα περίπου ενός μηνός και συγκρίνετε…
Διαβάστε τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις που εκδόθηκαν την 1η Νοεμβρίου επί της ΠΟΛ της 29ης Σεπτεμβρίου:
Διαβάστε την ΠΟΛ 1147/2016 που είχε εκδοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και προέβλεπε την επιστροφή αναδρομικών στους δικαστές:

pol1

pol2

Διαβάστε την ΠΟΛ 1161/2016 που εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου:

poln1

poln2

Copy link
Powered by Social Snap