Breaking News

Έρευνα «Ε.Τ.»: Μπήκε φρένο στο κίνημα… «δεν κληρονομώ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων το 2020, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμόρφωσης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών, προανήγγειλαν χθες κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε επισημάνει ο «Ε.Τ.» στις 18 Οκτωβρίου με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, αρμόδια πηγή του υπουργείου άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα έχουν στο ύψος των φορολογητέων αξιών των ακινήτων η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών και η ταυτόχρονη επέκτασή τους σε περιοχές που σήμερα εξαιρούνται θα τροποποιηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν τους συντελεστές φορολογίας των ακινήτων.

Αναπροσαρμογές

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανέφερε χθες κυβερνητικός αξιωματούχος:

1 Εως τον Μάιο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών, η οποία περιλαμβάνει:

α) την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης ανά τ.μ. και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών ζώνης, ώστε να προκύπτουν φορολογητέες αξίες ακινήτων κοντά στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς,

β) την επέκταση του συστήματος των τιμών ζώνης σε περιοχές που σήμερα εξαιρούνται.

2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του συστήματος των αντικειμενικών τιμών και ανάλογα με το μέγεθος των μεταβολών που θα σημειωθούν στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα ακολουθήσουν τροποποιήσεις στις βασικές παραμέτρους υπολογισμού των φόρων που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων. Δηλαδή, θα γίνουν παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες με βάση τις οποίες προσδιορίζονται ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ και οι λοιποί φόροι κεφαλαίου, δηλαδή οι φόροι μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων.

Στόχοι

Από τα όσα διευκρίνισε η ίδια κυβερνητική πηγή, προκύπτει, ουσιαστικά, ότι οι παρεμβάσεις στις ισχύουσες διατάξεις για τη φορολογία ακινήτων θα έχουν ως στόχους:

α) την αποτροπή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων σε όσες περιοχές της χώρας οι αλλαγές στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών θα οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων,

β) τη μείωση των επιβαρύνσεων σε όσες περιοχές θα προκύψουν μικρές αυξήσεις, μηδενικές μεταβολές ή μειώσεις φορολογητέων αξιών.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στη φορολογία ακινήτων θα θέτουν ως προτεραιότητα τη μη μεταβολή ή ακόμη και τη μείωση των επιβαρύνσεων για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Επιβεβαίωση

Οι αναφορές αυτές του κυβερνητικού παράγοντα επιβεβαιώνουν τα όσα είχε επισημάνει ο «Ε.Τ.» σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στις 18 Οκτωβρίου περί προθέσεων της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε μειώσεις συντελεστών στη φορολογία ακινήτων αλλά και σε αυξήσεις των αφορολόγητων ορίων για μεταβιβάσεις, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ακινήτων, προκειμένου να εξουδετερώσει πλήρως τις αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων που μπορούν να προκύψουν από τις επικείμενες αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών στα επίπεδα των πραγματικών αξιών των ακινήτων.

Όχι σε νέα περαίωση

Εν τω μεταξύ, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν προτίθεται να νομοθετήσει καμία νέα διαδικασία αυτόματης περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητική πηγή δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση για περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Τέθηκε έτσι οριστικό τέλος στη φημολογία για σχεδιασμό νέων διατάξεων που θα επιτρέπουν την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών με συνοπτικές διαδικασίες αυτόματου προσδιορισμού πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως γινόταν συχνά κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα όσα ανέφερε η ίδια αρμόδια πηγή, η κυβέρνηση είναι αντίθετη στην επιβολή πράσινου φόρου για λόγους κλιματικής αλλαγής σε αερομεταφορές και ναυτιλία. Το θέμα ήταν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, η οποία ασχολήθηκε με το πώς ακριβώς θα συμβάλουν τα κράτη στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Αποπληρωμές

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε η ίδια αρμόδια πηγή, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο για τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, το ύψος των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 2,3 δισ. ευρώ. Το σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει γίνει αποδεκτό, οπότε απομένει πλέον η εφαρμογή του. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η αποτροπή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε η σταδιακή αποπληρωμή των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων να οδηγήσει τελικά στον σημαντικό περιορισμό και εν τέλει στο μηδενισμό του υπάρχοντος ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Από την έντυπη έκδοση

Δείτε επίσης

Copy link
Powered by Social Snap