Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Παραμένουν απαισιόδοξοι για το μέλλον καταναλωτές και επιχειρήσεις

Sorry. No data so far.

21/10/16 • 16:44 | UPD 21/10/16 • 16:44

Διάχυτη παραμένει η απαισιοδοξία μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκη, αν και σε κάποιους τομείς καταγράφονται σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα «Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ» που διενεργήθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, αρκετά απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι καταναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -52 μονάδες σε καλύτερο, ωστόσο, επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -66 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στις -7 μονάδες, κατά το μήνα «Σεπτέμβριο 2016».
Ειδικότερα, οι καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν, μεταξύ άλλων:

Διατήρηση της κακής οικονομική τους κατάστασης με σημαντική ενίσχυση της απαισιοδοξίας (σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016») για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Σταθερή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τελευταίο έτος και παράλληλα σταθερή απαισιοδοξία για το μέλλον.

Απαισιοδοξία σταθερή σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016» για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα. Ωστόσο, το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, είναι αρκετά χαμηλότερο (+52) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη (+63).

Σταθερή η απροθυμία για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, καθώς και απροθυμία για την πραγματοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.

Πολύ χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, παρατηρείται σταθερότητα του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 11%, ενώ το 42% δηλώνει ότι «τραβάει» από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο (από 39% τον Μάρτιο). Το 47% δηλώνει ότι τα φέρνει ίσα – ίσα με τα εισοδήματά του (έναντι 49% τον Μάρτιο).
Εκτίμηση για παράταση της καθίζησης των πωλήσεων στην αγο¬ρά αυτοκινήτου στο επόμενο 12μηνο.

Ολοκληρωτική καθήλωση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας γενικότερα και, επιπλέον, περαιτέρω επιδείνωση στον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών.

Η βιομηχανία

Σε αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία» στο νομό Θεσσαλονίκης, παραμένοντας σε περίπου ίδιο επίπεδο σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016». Και σε αυτή την έρευνα ήταν δυσχερές ακόμα και το έργο της συμπλήρωσης του δείγματος με τον απαιτούμενο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου, εξαιτίας της αποβιομηχάνισης του νομού και της μεταφοράς πολλών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες.

Το ισοζύγιο θετικών αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας» βρίσκεται στις -11 μονάδες στο νομό Θεσσαλονίκης (-6 σε εθνικό και -2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει σχεδόν σταθερότητα σε σχέση με τον Μάρτιο, τόσο σε τοπικό επίπεδο (-11 από -13) όσο και σε εθνικό επίπεδο (-6 από -8).
Εντυπωσιακή βελτίωση (σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016») παρουσιάζει η αξιολόγηση των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης για το 6άμηνο που πέρασε, ενώ, ταυτόχρονα, το τρέχον συνολικό επίπεδο παραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικανοποιητικό, αλλά με βελτιωμένη αποτίμηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:
Υπάρχει πολύ μικρότερη – σε σχέση με τον “Μάρτιο 2016” πτώση της παραγωγής (-15 από -39) κατά το τελευταίο εξάμηνο. Σχεδόν ουδέτερες είναι οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, σε αντίθεση με τις σαφώς αισιόδοξες προβλέψεις που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο.

Πραγματοποιείται σχετικά ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων και της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών, με φανερή την επίδραση των capital controls.
Αποτυπώνεται μικρή αισιοδοξία για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των εξαγωγών, σταθερή σε σχέση με τον Μάρτιο.

Καταγράφεται οριακά αρνητική πρόβλεψη για την εκτίμηση της απασχόλησης στο επόμενο διάστημα.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Αρνητικό αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016» εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις -21 μονάδες (ήταν στο -31 τον Μάρτιο), έναντι -7 μονάδων σε εθνικό επίπεδο και +9 μονάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού αναφέρουν:
Κακή οικονομική κατάσταση αλλά με μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016» και σαφή βελτίωση της ζήτησης κατά το προηγούμενο διάστημα.

Αρνητικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο το επόμενο διάστημα, ενώ αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις και για την εξέλιξη της απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Η απαισιοδοξία επεκτείνεται τόσο σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης το επόμενο εξάμηνο όσο και σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών των υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο.

Το λιανεμπόριο

Σε σταθερά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» στο νομό Θεσσαλονίκης και με ελαφριά βελτίωση σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016» Ο αντίστοιχος Εθνικός δείκτης εμφανίζει, ωστόσο, εντυπωσιακή βελτίωση και βρίσκεται πλέον σε σαφώς θετικό έδαφος, ενώ οριακά θετικό πρόσημο και μικρή πτώση καταγράφει ο ευρωπαϊκός δείκτης.

Ειδικότερα, το ισοζύγιο θετικών αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου» στο νομό βρίσκεται στις -20 μονάδες (από -26 μονάδες τον Μάρτιο), έναντι +15 (από +3 μονάδες τον Μάρτιο) σε εθνικό και +1 (από +5 μονάδες τον Μάρτιο) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης κωδικοποιούνται ως ακολούθως:
Σταθερή απαισιοδοξία καταγράφεται αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων και των παραγγελιών κατά το επόμενο 6άμηνο.

Προβλέπεται μείωση της απασχόλησης στον κλάδο, καθώς και μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επό¬μενο διάστημα.

Οι κατασκευές

Αρνητικός αλλά σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016», είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ ο εθνικός δείκτης παρουσιάζει μεγάλη επιδείνωση.

Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών» στο νομό βρίσκεται στις -46 μονάδες, έναντι -60 σε εθνικό επίπεδο και -12 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έντονα αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο 6άμηνο, αν και φαίνεται να κινείται ελαφρά καλύτερα σε σχέση με τον Μάρτιο.
Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:

Καταγράφεται μια σταθερή πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με διατήρηση σε πολύ αρνητικό έδαφος των νέων παραγγελιών.

Εμφανίζεται μια ηπιότερη τάση μείωσης των τιμών των ακινήτων, καθώς συγκλίνει περαιτέρω το επίπεδο των τιμών με το επίπεδο της ζήτησης.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης («Βαρόμετρο ΕΒΕΘ») διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών). Η έρευνα καλύπτει και τους τέσσερις τομείς της οικονομίας (βιομηχανία μεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές).

Η έρευνα για το «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Οικονομικών ή Διευθυντές Πωλήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επιχειρήσεις) με τη χρήση των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευρωπαϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.