Breaking News

Ιωάννα Φεντούρη, Γωγώ Κατσέλη, Μαρίνα Ξυπνητού

Τα θεμέλια για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος επιχειρεί να θέσει η κυβέρνηση με το διυπουργικό, «αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο», που έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση αργά εχθές το βράδυ.

Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με fast track διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και τους ελέγχους σε αυτές, «λίφτινγκ» στους αναπτυξιακούς νόμους, θέσπιση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, αλλά και Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που εισηγείται για να ενισχύσει το επενδυτικό της «σαφάρι».

Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί του ν/σ έως την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, στις 12 βασικές τομές του αναπτυξιακού νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνονται:

1. Αναπτυξιακοί νόμοι: Eισάγεται η διαδικασία πιστοποίησης σχετικά με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια.

2. Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Αφορά στην ενιαία αποτύπωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων με τρόπο δημόσιο και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου. Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία για αντικείμενα, δραστηριότητες και για τη θέση που εντοπίζονται. Ειδικά για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά εκείνες οι γεωχωρικές πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και εκτάσεων που καταγράφονται.

3. Εθνικό Μητρώο Υποδομών: Δεδομένης της ασάφειας όσον αφορά στο ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων υποδομών/δημοσίων κτιρίων (π.χ. η Κεντρική Διοίκηση, Οργανισμοί, οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι;), ιδίως μετά από ατυχήματα, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, οι οποίες θα συγκροτούν κάτι σαν «βιβλιάριο υγείας» της υποδομής ή του κτηρίου.

4. Επιχειρηματικά πάρκα: Απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο. Με τα νέα δεδομένα δεν θα χρειάζεται -εκτός της άδειας εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Αναμένεται, επίσης, για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων να θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

5. Βιομηχανική δραστηριότητα: Αποσαφηνίζεται πού δεν απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης. Οσον αφορά στην έγκριση λειτουργίας, παύει να χρειάζεται για τη «μέση» βιομηχανία, δηλαδή τη βιομηχανία που κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχείρηση, ωστόσο, θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της και θα ελέγχεται όπως όλες. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα βρίσκεται σε αναμονή για το αν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της περιμένοντας τον έλεγχο και την αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, παύει να ισχύει το διπλό παράλληλο σύστημα δύο κατατάξεων, όχλησης και περιβαλλοντικής κατάταξης, και μένει μόνο το δεύτερο, που είναι συμβατό με την Ενωσιακή Νομοθεσία.

6. Αδειοδοτήσεις: Η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από δημοσίους, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας. Αναμένονται πρόσθετες ρυθμίσεις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που θα διασφαλίζουν την αμεροληψία καθώς και κυρώσεις αν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση δεν απεμπολεί το δικαίωμα να διεξάγει η ίδια ελέγχους αν χρειαστεί.

7. Ελεχγοι: Προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα γίνεται με τις νόμιμες διαδικασίες (με παραχώρηση ή ανάθεση αρμοδιότητας) των αρμόδιων δημόσιων ελεγκτικών αρχών. Πρόσθετα, κάθε καταγγελία θα είναι ηλεκτρονική. Αυτό χρειάζεται για να μπορεί να γίνει αποτελεσματική χαρτογράφηση των καταγγελιών των πολιτών για επιχειρήσεις και οι ελεγκτικές αρχές να δουν το ιστορικό μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί. Επίσης, προβλέπονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας των ελεγκτικών αρχών.

8. Κεραίες: Το νομοσχέδιο θέτει ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παράλληλα, επιχειρεί να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ.

9. Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών: Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω της συμβολής όλων των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, θα έχει διυπουργικό συντονισμό, εντάσσονται όλες οι δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η κατάργηση δικαιολογητικών και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

10. Συμβάσεις εργασίας: Στο ερώτημα ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει αν «συντρέχουν» περισσότερες των δύο (π.χ. μια κλαδική ή μια επιχειρησιακή με ομοιο-επαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας) η απάντηση θα δίνεται κατά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών, κυρίως μικρών επιχειρήσεων, θα γίνονται εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή των όρων των συλλογικών συμβάσεων προκειμένου να διευκολυνθούν για να ορθοποδήσουν. Τέτοια παραδείγματα μπορούν να αφορούν σε:
* Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.
* Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.
* Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού.

11. ΓΕΜΗ: Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το ΓΕΜΗ διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές πράξεις που αφορούν στη λύση, τη διαγραφή, την αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Για τις προσωπικές εταιρείες εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών.

12. Δικαιοσύνη: Επιχειρείται ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών της Δικαιοσύνης. Από τον Ιανουάριο του 2021, υποχρεωτικά, πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες οι επιδόσεις των αποφάσεων.

Από την έντυπη έκδοση 

Δείτε επίσης

Copy link
Powered by Social Snap