Δραματική μείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

Sorry. No data so far.

19/10/16 • 13:38 | UPD 19/10/16 • 13:38

Δραματική μείωση των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης καταγραφεται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος από την ποσοστιαία κατανομή των νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας, για την περίοδο 01.01.2016 – 30.09.2016, μόνο το 46,62% των νέων θέσεων εργασίας στο εννεάμηνο είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ το 39,06% αφορά μερική και το 14,32% εκ περιτροπής απασχόληση.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στο εννεάμηνο του έτους ανέρχονται σε 1.644.558.

Η κατανομή έχει ως εξής:

766.739 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης

877.819 μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Τον Σεπτέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 230.580, ενώ οι αποχωρήσεις σε 222.792. Από τις 222.792 συνολικά αποχωρήσεις, οι 109.129 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.663 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.644.558 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.398.953, εκ των οποίων οι 740.559 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 658.394 οικειοθελείς αποχωρήσεις.