3-4 δισ. ευρώ τον χρόνο τα διαφυγόντα έσοδα

Το παρεμπόριο στερεί από την αγορά 20 δισ. ευρώ

14/05/19 • 08:25 | UPD 14/05/19 • 08:25

Ιωάννα Φεντούρη

Σε γενικές γραμμές, η Συνομοσπονδία εκτιμάει πως η αναποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου δεν οφείλεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αλλά στη μη πιστή εφαρμογή του και κατά συνέπεια στην αναποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων.

«Ανθίζει» το παρεμπόριο, εν μέσω κρίσης, με την αγορά να χάνει σε ετήσια βάση περίπου 15-20 δισ. ευρώ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου υπολογίζονται σε 3-4 δισ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρατέθηκαν από την ηγεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε εχθές, όπου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σε γενικές γραμμές, η Συνομοσπονδία εκτιμάει πως η αναποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου δεν οφείλεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (4497/2017), αλλά στη μη πιστή εφαρμογή του και κατά συνέπεια στην αναποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων.

«Η επιβολή ποινών πρέπει να μετουσιωθεί στη λήψη και εφαρμογή αυστηρών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, ενώ θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες», όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επισημάνθηκε ο νευραλγικός ρόλος του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς & Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) το οποίο είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με αρχές, όπως οι ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Τελωνεία, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Δημοτική Αστυνομία, ΕΦΕΤ, Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες, Φορείς Ε.Ε. κ.λπ., για την οργάνωση σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το χρονικό διάστημα 2015-2017 το ΣΥΚΕΑΑΠ αύξησε κατά 743% τις κατασχέσεις και κατά 183% τους διενεργούμενους ελέγχους, ενώ την περίοδο 2016-2018 πραγματοποιήθηκαν 9.500 έλεγχοι μεικτών κλιμακίων. Μόνο το ΣΔΟΕ εντός του παρελθόντος έτους προέβη σε 1.056.274 κατασχέσεις (μέρος των συνολικών κατασχέσεων που έχει πραγματοποιήσει το ΣΥΚΕΑΑΠ) παραποιημένων προϊόντων και 846.767 λαθραίων εμπορευμάτων.

Οι αιτίες

Εντούτοις, διαπιστώνεται πως το παρεμπόριο εξακολουθεί να ανθεί και να διογκώνεται, λόγω των παρακάτω παραγόντων:

* Μη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τις επιζήμιες συνέπειες του παρεμπορίου, με έμφαση στους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές.

* Ανεπαρκής στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και ελλιπή μέσα/πόροι για την αποτελεσματική άσκηση της αποστολής τους.

* Απαρχαιωμένος τεχνολογικός εξοπλισμός των ελεγκτικών οργάνων, προκειμένου αφενός να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και αφετέρου να εξακριβώνονται με ταχύτερο τρόπο οι περιπτώσεις που συνιστούν παραβατική συμπεριφορά.

* Μετεξέλιξη/μεταφορά του παρεμπορίου από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τους πλανόδιους μικροπωλητές σε οργανωμένες αγορές και στο διαδίκτυο/ψηφιακό παρεμπόριο, με τη δημιουργία διαδικτυακού, μη πιστοποιημένου, διαύλου/καναλιού πωλήσεων.

* Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και ελεγκτικών κλιμακίων.

* Ανεπαρκείς έλεγχοι στους τομείς διακίνησης αγροτικών προϊόντων μέσω των λαϊκών αγορών.

* Ανύπαρκτη μηχανογράφηση/ηλεκτρονική καταγραφή του καθεστώτος χορήγησης αδειών υπαίθρου εμπορίου και εμπορίου στις λαϊκές αγορές, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα συναλλαγής στον τομέα αυτό και να ελέγχεται καλύτερα η προέλευση των διατιθέμενων ειδών.

Εντατικοί έλεγχοι και χρήση ειδικών σκάνερ

Για την καταπολέμηση αυτής της «μάστιγας», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, «που ταλανίζει την οργανωμένη εμπορική επιχείρηση» προτείνονται:

* Ανίχνευση των παράνομων προϊόντων κατά την είσοδό τους στη χώρα, μέσω της γενικευμένης χρήσης ειδικών μηχανημάτων, όπως τα «X-Ray scanners», και τα εξελιγμένα «Electromagnetic field container scanners» στις πύλες εισόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια).

* Εντατικοποίηση των αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης όπου συγκεντρώνονται τα παράνομα εμπορεύματα.

* Αναβάθμιση του ρόλου του ΣΥΚΕΑΑΠ, μέσω διενέργειας εντατικότερων και ποιοτικότερων ελέγχων, με τη άμεση δέσμευση και καταστροφή των κατασχεθέντων αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών, αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές παρεμπορίου και των σύγχρονων μέσων αντιμετώπισής του.

* Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών, για καλύτερη διάγνωση των αναγκών της αγοράς.

* Διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων τόσο στα εμπορεύματα υπαίθριου εμπορίου όσο και στις άδειες των μικροπωλητών, όπου κατά κύριο λόγο διακινούνται τα προϊόντα παρεμπορίου και λαθρεμπορίου.

«Το οργανωμένο εμπόριο ζητά την απαλλαγή του από την “ομηρία” του παρεμπορίου», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Καρανίκας, προσθέτοντας πως: «Είναι ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μία συνολική και γενναία αντιμετώπιση του προβλήματος πού θέτει τη νόμιμη επιχειρηματικότητα σε πολύ δύσκολη θέση και υπονομεύει τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς».

Επιπτώσεις…

* Δεν καταβάλλονται φόροι και εισφορές, με συνέπεια τη συρρίκνωση των κρατικών εσόδων

* Δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις

* Υποθάλπει τη διακίνηση κλοπιμαίων αντικειμένων

* Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια και τη γνησιότητα των προϊόντων

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap