Σε αργή κίνηση… ο εξωδικαστικός μηχανισμός

13/03/19 • 12:24 | UPD 13/03/19 • 12:24

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχονται λύσεις ρύθμισης οφειλών προς τις τράπεζες, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής σε έως 20 έτη, μειώσεις επιτοκίων, πάγωμα τόκων και διαγραφές οφειλών, κυρίως των μη λογιστικοποιημένων τόκων

Σε «ρηχά νερά» εξακολουθεί να κινείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, παρά τα «λίφτινγκ» που έγιναν στο σχετικό νόμο (4469/2017) με σκοπό να… ανεβάσει στροφές. Από τις 60.236 επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που ξεκίνησαν τη διαδικασία ένταξης, μόλις οι 1.722 ρύθμισαν τα χρέη τους, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία (έως 8.3.2019) της αρμόδιας, Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Αθροιστικά, από τις παραπάνω κατηγορίες οφειλετών έχουν υποβληθεί 6.541 οριστικές αιτήσεις. Με άλλα λόγια, περίπου 1 στους 4 κατάφεραν να ενταχθούν στο ν. 4469/2017, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Από την ΕΓΔΙΧ σημειώνεται ότι κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους (με σκοπό την ένταξη των χρεών του 2017 ή τη διόρθωση της δήλωσης περί πτωχευτικής ικανότητας) και συνεπώς ενδέχεται να παρουσιάζονται φαινομενικές μειώσεις στα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα (στοιχεία 8.2.2019), από τις 59.856 επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης, μόλις οι 1.555 είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Αναλυτικά, οι επιδόσεις του νόμου έως τις 8.3.2019 (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε κατηγορία οφειλέτη) έχουν ως εξής:

Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι (83 εβδομάδες λειτουργίας):

– 39.956 εκκίνησαν τη διαδικασία.

– 9.578 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.

– 2.794 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 746 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.174 σε
διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.

– 214 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (57 εβδομάδες λειτουργίας):

– 18.788 εκκίνησαν τη διαδικασία

– 11.536 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα

– 3.393 αιτήσεις υποβλήθηκαν

– 678 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

– 913 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ

– Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.319

Σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλαδή προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα) αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε δύο αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλαδή μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ).

Σημειώνεται πως οι διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 42, προερχόμενες από μία εκδοθείσα απόφαση ελευθέρων επαγγελματιών.

Αγρότες (36 εβδομάδες λειτουργίας):

– 1.492 εκκίνησαν τη διαδικασία.

– 1.064 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.

– 354 αιτήσεις υποβλήθηκαν.

– 122 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.

– 119 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.

– 0 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

– Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 189

Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλαδή προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και κατ’ επάγγελμα αγρότης) αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία δύναται να αντιστοιχεί σε τρεις αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, μία με ΑΑΔΕ και μία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση).

Οι ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού παρέχονται λύσεις ρύθμισης οφειλών προς τις τράπεζες, οι οποίες περιλαμβάνουν επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής σε έως 20 έτη, μειώσεις επιτοκίων, πάγωμα τόκων και διαγραφές οφειλών, κυρίως των μη λογιστικοποιημένων τόκων (πρόκειται για τα λεγόμενα πανωτόκια). Αναφορικά με τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπεται η δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμών σε έως 120 δόσεις, διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 85%-95% και, επιπρόσθετα, ακόμα και βασικής οφειλής, σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης.

Πληροφορίες

Στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), όπου και υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δυνατότητες που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο καθώς και για άλλα «εργαλεία», όπως η δυνατότητα νομικής και οικονομικής υποστήριξης των ασθενέστερων δανειοληπτών από το Δημόσιο. Επίσης, μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε ένα από τα γραφεία εξυπηρέτησης και υποστήριξης δανειοληπτών απευθυνόμενοι στο τηλέφωνο 2132125730.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap