Προεκλογικά «δωράκια» και στο υπουργείο Οικονομίας

12/03/19 • 08:39 | UPD 12/03/19 • 08:39

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να εξομοιωθούν μισθολογικά όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σημαντικές αυξήσεις αποδοχών και στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασία δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στο συγκεκριμένο υπουργείο από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Μάρτιο του 2019, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πρόσφατα κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί και για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και προέβλεπε την καταβολή της «προσωπικής διαφοράς» των ενιαίων μισθολογίων των ετών 2011 και 2015 στους νεοδιορισθέντες κατά την περίοδο από 1ης-11-2011 έως 11-10-2018 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τι προβλέπει

Η διάταξη προβλέπει, ειδικότερα, ότι η εν λόγω «προσωπική διαφορά» καταβάλλεται αναδρομικά από την 1η-9-2018 σε όλους τους υπαλλήλους όλων των οργανικών μονάδων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με ημερομηνία διορισμού ή μετάταξης στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έως 31.3.2019.

Η αρχή της καταβολής μεγάλου ύψους αυξήσεων σε νεοδιορισθέντες από την 1η-11-2011 και μετά υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας-Ανάπτυξης, καθώς και των εποπτευομένων φορέων τους, έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018 με νομοσχέδιο που κατέθεσε τότε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος.

Στο νομοσχέδιο εκείνο περιλαμβανόταν διάταξη που προέβλεπε ότι η «προσωπική διαφορά», που είχε προκύψει για τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξαιτίας της διατήρησης μέρους των επιδομάτων που είχαν περικοπεί με την εφαρμογή των ενιαίων μισθολογίων των ετών 2011 και 2015, επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των παραπάνω υπουργείων και φορέων, οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1η-11-2011 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου εκείνου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιβάρυνση

Η «προσωπική διαφορά» για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους προβλέφθηκε τότε να χορηγηθεί μόνο για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και μετά. Από τη χορήγηση της «προσωπικής διαφοράς» αυξήθηκαν σημαντικά οι μηνιαίες αποδοχές που δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι, καθώς στη διαφορά αυτή περιλαμβάνονται τα «υπολείμματα» των μηνιαίων παροχών ΔΙΒΕΕΤ και ΔΕΤΕ που ελάμβαναν για πολλά χρόνια οι παλαιοί υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών.

Η ετήσια δαπάνη που προβλέφθηκε τότε ότι θα προκαλείτο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, λόγω της αύξησης των αποδοχών των παραπάνω υπαλλήλων, ανερχόταν σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ ετησίως.
Με τη νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και αφορά στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στο συγκεκριμένο υπουργείο έως και τον Μάρτιο του 2019, προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται σε 3,85 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά ειδικά για το 2019 υπολογίζεται ότι θα φθάσει στο ποσό των 5,13 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να εξομοιωθούν μισθολογικά όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί στο εν λόγω υπουργείο έως και την 31η-3-2019.

Προειδοποιήσεις

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης για την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας είχε επισημάνει ήδη ότι η πρώτη ρύθμιση για την «προσωπική διαφορά», που νομοθετήθηκε το φθινόπωρο του 2018, συνιστά παρέκκλιση από τις γενικές αρχές του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και μπορεί να δημιουργήσει τον κίνδυνο αύξησης του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Νέο σαφάρι για εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων

Σε νέα ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ειδικότερα θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων των οχημάτων τα οποία διαθέτουν οι ΔΟΥ και το υπουργείο Μεταφορών με τα στοιχεία που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τα ανασφάλιστα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων θα κληθούν να τα ασφαλίσουν. Οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα από 100 έως 250 ευρώ με τη μορφή ηλεκτρονικών παραβόλων και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap