Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες με παράλληλη απασχόληση

Χάνουν το 50% του εισοδήματος τα «μπλοκάκια» – Θα πηγαίνει σε φόρους και εισφορές

20/09/16 • 07:11 | UPD 20/09/16 • 22:07

Εξτρα χαράτσι για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με «μπλοκάκι» απογειώνει τις ασφαλιστ(ρ)ικές εισφορές από 1/1/2017 πάνω και από το 50%.
Οι απασχολούμενοι με καθεστώς μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους) με μπλοκάκι θα «τιμωρούνται» διπλά από την 1η/1/2017 αν έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση σχέση εξαρτημένης εργασίας αφενός διότι οι ατομικές τους εισφορές όπως και των ελευθέρων επαγγελματιών (επιτηδευματίες, έμποροι, βιοτέχνες) θα υπολογίζονται με το 26,95% του φορολογητέου εισοδήματός τους και αφετέρου διότι θα εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτοί.

Διπλές εισφορές

Αν έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ, θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το 16% των μικτών τους αποδοχών. Αν, λόγω ιδιότητας, ασφαλίζονται σε άλλο φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) και συνδέονται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με εργοδότες ή επιχειρήσεις, θα συνεχίσουν να καταβάλλουν την εισφορά εργαζομένου που τους αναλογεί από τη σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα για τη δεύτερη δραστηριότητά τους (μπλοκάκι) θα καταβάλλουν έξτρα εισφορά σύνταξης και ασθένειας που θα είναι 26,95% από το πρώτο ευρώ της αμοιβής τους (20% για σύνταξη και 6,95% για ασθένεια).

Η συνολική επιβάρυνση -μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές- για μισθωτούς ΙΚΑ που ασκούν και ατομικό επάγγελμα, με μπλοκάκι, φτάνει στο 43% (16% ως μισθωτοί και 26,95% ως ελεύθεροι επαγγελματίες) ενώ σε περιπτώσεις εργαζομένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί σε Ταμεία (π.χ. ΔΕΚΟ, τραπεζών), όπου οι εισφορές «εργαζομένου» είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες που ισχύουν στο ΙΚΑ και φτάνουν στο 22%, η πρόσθετη επιβάρυνση αν έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι ασκώντας ατομικό επάγγελμα θα ανεβάσει το κόστος της ασφάλισής τους σχεδόν στο 50% του εισοδήματος!!!

Aν προστεθούν και οι φόροι (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και τυχόν προκαταβολή φόρου), τότε η επιβάρυνση στο εισόδημα από τη διπλή ασφαλιστική εισφορά και τους φόρους αγγίζει το 80%.

Τρεις κατηγορίες

Με το νέο καθεστώς, οι εργαζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις -τουλάχιστον- κατηγορίες:

1 Οι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ασφάλιση ΙΚΑ, χωρίς άλλη δραστηριότητα (χωρίς μπλοκάκι), οι οποίοι θα συνεχίσουν να καταβάλουν τις ίδιες με σήμερα εισφορές (16% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών τους). Στην περίπτωση που ασκούν και ατομική δραστηριότητα (με μπλοκάκι), για την οποία δεν έχουν σύμβαση, αλλά παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορα πρόσωπα ή επιχειρήσεις (π.χ. λογιστές με ΙΚΑ και μπλοκάκι για υπηρεσίες σε άλλα πρόσωπα), τότε θα κληθούν να καταβάλουν την έξτρα εισφορά 26,95% για κάθε αμοιβή.

2 Οι αυτοαπασχολούμενοι (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) που λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών ενώ ασκούν παράλληλα και ατομική δραστηριότητα (με μπλοκάκι), οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά 26,95% εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από έναν εργοδότες (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) χωρίς να έχουν με κανέναν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός που εργάζεται σε μια εταιρία πληρώνει σήμερα εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Αν έχει και μπλοκάκι και αναλαμβάνει την υλοποίηση μελετών και διαφόρων εργασιών για λογαριασμό τρίτων με τους οποίους δεν συνδέεται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, θα πληρώνει από 1ης/1/2017 και την έξτρα εισφορά 26,95% επί της αμοιβής του.

3 Οι υπαγόμενοι στο καθεστώς ασφάλισης του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, βιοτέχνες) οι οποίοι ασκούν είτε ατομική δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είτε ως νομικά πρόσωπα (μέλη εταιριών, επιχειρήσεων υπαγόμενα για την ιδιότητά τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ). Για αυτή την κατηγορία, εφόσον δεν υπάρχει παράλληλη δραστηριότητα (χωρίς μπλοκάκι), οι εισφορές του 2017 θα υπολογίζονται με 26,95% στο φορολογητέο εισόδημα (εισόδημα μετά την αφαίρεση δαπανών). Οσοι ασκούν παράλληλη δραστηριότητα (με μπλοκάκι), για την οποία δεν πλήρωναν εισφορές στον ΟΑΕΕ, από 1ης/1/2017 θα υποχρεωθούν να πληρώνουν έξτρα εισφορά 26,95%

Καμπανάκι

Το σύστημα των διπλών εισφορών οδηγεί ήδη πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες είτε σε διακοπή δραστηριότητας είτε σε μεταφορά έδρας σε άλλες χώρες καθώς από 1ης/1/2017 το μίγμα εισφορών και φόρων θα είναι εκρηκτικό. Και αντί της επιχειρηματικής τους εξόντωσης επιλέγουν από τώρα τρόπους και μέσα διάσωσης από την εισφορολαίλαπα που νομοθέτησε η κυβέρνηση.

Παραδείγματα

* Μισθωτός που έχει εισόδημα από μπλοκάκι 3.000 ευρώ για το 2016: Αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση είναι ο φόρος και το τέλος επιτηδεύματος. Από την 1η/1/2017 θα πληρώσει εισφορά 26,95% επί του εισοδήματος των 3.000 ευρώ. Η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 809 ευρώ. Μαζί με το φόρο και το τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσει 1.941 ευρώ, δηλαδή το 65% του αρχικού εισοδήματος.

* Εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ασφάλιση ΟΑΕΕ, που έχει και δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά του από το «μπλοκάκι» είναι 9.000 ευρώ, μέχρι φέτος πληρώνει μόνο φόρο, τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά στον ΟΑΕΕ. Από την 1η/1/2017 στο εισόδημα των 9.000 ευρώ θα καταβάλλει και εισφορά 26,95%. Η συνολική επιβάρυνση φτάνει στις 4.522 ευρώ, από την οποία τα 2.426 ευρώ είναι το έξτρα χαράτσι που επιβάλλεται με το νόμο για το ασφαλιστικό. Στην πράξη το 50% του εισοδήματός του θα το μοιραστεί με το κράτος.

 

Πόσα θα παίρνει ο συνεταίρος – Δημόσιο

 

Εισόδημα* Εισφορά (20%+6,95%) Φόρος** Τέλος επιτηδεύματος Καθαρό εισόδημα Συνολική επιβάρυνση*** (εισφορές+φόρος)
%
1.500 404 241 650 205 1.295 86,35%
3.000 809 482 650 1.059 1.941 64,69%
5.000 1.348 804 650 2.199 2.801 56,02%
7.000 1.887 1.125 650 3.339 3.661 52,31%
9.000 2.426 1.446 650 4.478 4.522 50,24%
11.000 2.965 1.768 650 5.618 5.382 48,93%
13.000 3.504 2.089 650 6.757 6.243 48,02%
15.000 4.043 2.411 650 7.897 7.103 47,35%
17.000 4.582 2.732 650 9.036 7.964 46,84%
19.000 5.121 3.053 650 10.176 8.824 46,44%
21.000 5.660 3.375 650 11.316 9.684 46,12%
23.000 6.199 3.696 650 12.455 10.545 45,85%
25.000 6.738 4.018 650 13.595 11.405 45,62%
27.000 7.277 4.339 650 14.734 12.266 45,43%
29.000 7.816 4.744 650 15.791 13.209 45,55%
31.000 8.355 5.167 650 16.828 14.172 45,72%
33.000 8.894 5.591 650 17.866 15.134 45,86%
35.000 9.433 6.015 650 18.903 16.097 45,99%
36.000 9.702 6.226 650 19.422 16.578 46,05%
39.000 10.511 6.862 650 20.978 18.022 46,21%
42.000 11.319 7.352 650 22.679 19.321 46,00%
45.000 12.128 8.163 650 24.060 20.940 46,53%
48.000 12.936 8.974 650 25.440 22.560 47,00%
51.000 13.745 9.785 650 26.821 24.179 47,41%
54.000 14.553 10.595 650 28.202 25.798 47,77%
57.000 15.362 11.537 650 29.451 27.549 48,33%
60.000 16.170 12.524 650 30.657 29.344 48,91%
63.000 16.979 13.510 650 31.862 31.138 49,43%
66.000 17.787 14.496 650 33.067 32.933 49,90%
69.000 18.596 15.482 650 34.272 34.728 50,33%
72.000 19.404 16.468 650 35.478 36.522 50,73%

 

*Από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ή ατομική δραστηριότητα με μπλοκάκι.

**Μετά την αφαίρεση των εισφορών.

***Στη συνολική επιβάρυνση δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου