Κούρεμα έως 99% σε πρόστιμα για φοροδιαφυγή

26/06/18 • 10:37 | UPD 26/06/18 • 10:37

Μόνιμες ρυθμίσεις που προβλέπουν την παροχή κινήτρων προς τους φορολογούμενους προκειμένου να αποκαλύπτουν, οικειοθελώς, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών τέθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, του άρθρου 397 και της παραγράφου 1 του άρθρου 398 του ν. 4512/2017.

Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν τη σημαντική μείωση των προστίμων και των πρόσθετων φόρων που αναλογούν σε μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη (μη δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, μη δηλωθέντα καθαρά εισοδήματα, μη δηλωθείσα αξία ακίνητης περιουσίας κ.λπ.) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις πριν κοινοποιηθούν σ’ αυτούς εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή ακόμη και μετά την κοινοποίηση εντολών ελέγχου αλλά πριν την από κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Οι μειώσεις των χρηματικών κυρώσεων μπορεί να φθάσουν ακόμη και το 99%!

Υπολογισμός

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των πρόσθετων φόρων ή των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καθώς και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 397 του ν. 4512/2018 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής, χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής, και μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, με διαφορετικές κυρώσεις, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από 17-1-2018 και μετά (από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4512/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά).

Γιώργος Παλαιτσάκης
gpalaitsakis@e-typos.com
Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Copy link
Powered by Social Snap