ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Τα 23 «μυστικά» για να μπλοκάρουμε κατασχέσεις που επιβάλλει η εφορία

22/06/18 • 08:55 | UPD 22/06/18 • 08:55

Κατασχέσεις σε επιστροφές φόρων που δικαιούνται φορολογούμενοι έχει δικαίωμα να επιβάλλει η εφορία, προκειμένου να εισπράττει από αυτούς τις οφειλές

Κατασχέσεις σε επιστροφές φόρων που δικαιούνται φορολογούμενοι έχει δικαίωμα να επιβάλλει η εφορία, προκειμένου να εισπράττει από αυτούς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο πριν καν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες!

Επιπλέον, η εφορία μπορεί να κατάσχει ολόκληρα ακίνητα οφειλετών της αν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς αυτήν υπερβαίνουν έστω και κατ’ ελάχιστο το ποσό των 500 ευρώ. Μπορεί επίσης να κατάσχει μερικώς ή ολικώς τα εισοδήματα και τις καταθέσεις των οφειλετών της.

Απέναντι στα δικαιώματα αυτά της εφορίας οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν με διάφορους τρόπους. Για να αποφύγουν τις κατασχέσεις στην ακίνητη περιουσία τους μπορούν να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους, ενώ για να αποτρέψουν κατασχέσεις σε εισοδήματα και τραπεζικές καταθέσεις τους μπορούν να δηλώσουν ως «ακατάσχετους» τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων εισπράττουν τα ποσά που δικαιούνται.

Αναλυτικές διευκρινίσεις για το τι ακριβώς προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορεί να επιβάλει η εφορία στους οφειλέτες της παρέχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω γραπτών απαντήσεων στα σχετικά ερωτήματα των φορολογουμένων.

Οι ερωταπαντήσεις αυτές καταγράφηκαν από την ΑΑΔΕ σε αναλυτικό εγχειρίδιο το οποίο αναρτήθηκε από χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής (www.aade.gr).

Tα βασικότερα ερωτήματα των φορολογουμένων σχετικά με θέματα κατασχέσεων για χρέη προς το Δημόσιο και οι αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λπ. στους δικαιούχους;

  • Οταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οπότε οι απαιτήσεις τους συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα με τις οφειλές τους ή παρακρατούνται βάσει του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974.
  • Οταν το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο των πέντε (5) ευρώ, εκτός εάν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.
  • Οταν οι δικαιούχοι οφείλουν στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Οι ΔΟΥ μπορούν να εισπράξουν οφειλές τρίτων (ΝΠΔΔ, Λιμενικά Ταμεία κ.λπ.);
Ναι, εφόσον με διάταξη νόμου ή απόφαση έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση η είσπραξη των οφειλών τρίτων.

Γιώργος Παλαιτσάκης
gpalaitsakis@e-typos.com
Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου