Σταθερά τα επιτόκια στα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

04/06/18 • 13:05 | UPD 04/06/18 • 13:05

Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο στα νέα επιχειρηματικά δάνεια και τα νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο στα νέα επιχειρηματικά δάνεια και τα νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια σε επιχειρήσεις, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο, διαμορφώθηκε χωρίς ουσιαστική μεταβολή στο 1,70%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά διαμορφώθηκε, επίσης χωρίς ουσιαστική μεταβολή, στο 1,83%.

Εξ άλλου, τον Απρίλιο το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε, χωρίς ουσιαστική μεταβολή, στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τα νοικοκυριά έμεινε αμετάβλητο στο 0,37%.