Σταθερά τα επιτόκια στα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

04/06/18 • 13:05 | UPD 04/06/18 • 13:05

Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο στα νέα επιχειρηματικά δάνεια και τα νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια σε επιχειρήσεις, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο, διαμορφώθηκε χωρίς ουσιαστική μεταβολή στο 1,70%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά διαμορφώθηκε, επίσης χωρίς ουσιαστική μεταβολή, στο 1,83%.

Εξ άλλου, τον Απρίλιο το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε, χωρίς ουσιαστική μεταβολή, στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τα νοικοκυριά έμεινε αμετάβλητο στο 0,37%.