Τσουνάμι κατασχέσεων: 1,7 εκατ. φορολογούμενοι έχασαν τις περιουσίες τους το 2017 για χρέη

02/04/18 • 17:16 | UPD 02/04/18 • 17:55

Περισσότερες από 1 εκατομμύριο 700 χιλιάδες κατασχέσεις πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2017, σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της Αρχής για το περασμένο έτος,

Περισσότερες από 1 εκατομμύριο 700 χιλιάδες κατασχέσεις πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2017, σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της Αρχής για το περασμένο έτος, από την οποία προκύπτει επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές χρωστούν έως 500 ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι κατασχέσεις από το μηχανισμό της ΑΑΔΕ αυξήθηκαν το 2017 κατά 12,6% σε σχέση με το 2016 και αφορούσαν 1.721.911 φορολογούμενους.

Στο σύνολο των 4.058.857 φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία το 2017, συνολικά 525.758 χρωστούν έως 10 ευρώ.

Στο επόμενο κλιμάκιο οφειλών, από 10 έως και 50 ευρώ, συγκεντρώνονται 337.729 φορολογούμενοι, ενώ το πολυπληθέστερο κλιμάκιο όλων αποδεικνύεται αυτό που έχει οφειλές από 50 έως και 500 ευρώ και αφορά 1.336.423 φορολογούμενους.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ακόμα ότι:

• ποσοστό 87,7% των οφειλετών (3.569.975 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000. ευρώ,διακρατούν το 2,5% (2.519,8 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/18,

• ποσοστό 1% των οφειλετών (40.514 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, διακρατούν το 89,2% (89.216,1 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/18,

• στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,3% των οφειλετών (458.368 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.234,1 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/18.

Συνολικά, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 720.830 επικοινωνίες μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου με φορολογούμενους για συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες εν μέρει συνεισέφεραν στη συμμόρφωση 421.090 φορολογουμένων (ποσοστό συμμόρφωσης 58,42%).

Οι εισπράξεις από τους φορολογούμενους, οι οποίοι συμμορφώθηκαν, διαμορφώθηκαν σε 265.894.362 € (ποσοστό είσπραξης 43,79%).