Αποκλειστικό: Τι προβλέπει η πρώτη απόφαση για τον εξωδικαστικό

15/03/18 • 14:26 | UPD 15/03/18 • 14:26

Η πρώτη οριστική απόφαση ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (ν. 4469/2017) ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών είναι γεγονός, επτά μήνες μετά την ενεργοποίησή του. Το deal αφορά σε δικηγορική εταιρία, με χρέη προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) και λοιπούς πιστωτές (δικαστικούς επιμελητές) συνολικού ύψους 691.392,55 ευρώ.

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οριστικοποιήθηκε στις 22.1.2018. Προσφάτως, κατατέθηκε αίτηση επικύρωσής της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να μπορέσει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ, http://www.keyd.gov.gr).

Η ρύθμιση

Στην απόφαση, που φέρνει πρώτος στο φως της δημοσιότητας ο «Ε.Τ.», επισημαίνεται πως η αποπληρωμή ποσού ύψους 191.905,08 ευρώ από τη συγκεκριμένη εταιρία στο ΚΕΑΟ θα πραγματοποιηθεί ως εξής: «Ρυθμίζονται οι οφειλές που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν μέχρι την 31η.12.2016 σε 120 ισόποσες δόσεις μηνιαίως. Διαγράφεται ποσοστό 85% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων και ως εκ τούτου το ποσό της εν λόγω οφειλής ανέρχεται σε ποσό κεφαλαίου 179.742,12 ευρώ πλέον 1.824,45 ευρώ (πόσο προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων 12.162,96 ευρώ – ποσού 10.338,51 ευρώ, δηλαδή του 85% κατά τα ανωτέρω)».

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η συνολική οφειλή της δικηγορικής εταιρίας προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται σε 181.566,57 ευρώ και θα καταβληθεί σε 120 δόσεις, συνεχόμενες μηνιαίες, ποσού η πρώτη 1.513,62 ευρώ και 1.513,05 ευρώ καθεμία από τις 119 επόμενες.

Από εκεί και πέρα, η δικηγορική εταιρία οφείλει 414.991,62 ευρώ προς δικαστικούς επιμελητές, ποσό που θα πρέπει να εξοφλήσει μέχρι τις 31.1.2019, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ν. 4469/2017. Πρόσθετη δέσμευση της οφειλέτριας εταιρίας αφορά σε αποπληρωμή χρέους συνολικού ύψους 46.653,98 ευρώ προς άλλους δικαστικούς επιμελητές. Η αποπληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής θα λάβει χώρα σε 46 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ποσού: οι 45 πρώτες 1.000 ευρώ η καθεμία και η τελευταία, δηλαδή η 46η ποσού 653,98 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων θα ξεκινήσει αφού εξοφληθεί ο παραπάνω πιστωτής (μετά τις 31.1.2019). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και οι υπόλοιπες 45 δόσεις μέχρι τις 15 κάθε επόμενου μήνα.

Τέλος, η δικηγορική εταιρία θα πρέπει να καταβάλει συνολικό ποσό ύψους 38.841,87 ευρώ σε συνεργάτη των τελευταίων δικαστικών επιμελητών. Σε αυτή την περίπτωση η αποπληρωμή του χρέους θα πρέπει να γίνει επίσης μετά τις 31.1.2019. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί σε 39 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ποσού οι 38 πρώτες 1.000 ευρώ η καθεμία και η τελευταία, δηλαδή η 39η, ποσού 841,87 ευρώ.

Η πρόταση ρύθμισης των χρεών της δικηγορικής εταιρίας έγινε αποδεκτή από ποσοστό 63,60%. Με άλλα λόγια εγκρίθηκε με πλειοψηφία 3/5 από όσα μέλη συμμετείχαν στη διαδικασία (πιστωτές και δικηγορική εταιρία). Η αρμόδια συντονίστρια ενημέρωσε τους πιστωτές μέσω e-mail για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης και κάλεσε όλες τις πλευρές να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Η διαδικασία

Οσον αφορά στα διαδικαστικά της υπόθεσης, στις 10.8.2017 υποβλήθηκε, ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ η αίτηση με αριθμό 103969/10-08-2017 για την εξωδικαστική ρύθμιση χρηματικών οφειλών δικηγορικής εταιρίας προς σειρά πιστωτών.

Στη συνέχεια, διορίστηκε από την ΕΓΔΙΧ συντονίστρια της διαδικασίας, από το Μητρώο Συντονιστών. Στις 5.9.2017 βεβαιώθηκε η πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τη συντονίστρια, η οποία εντός 2 ημερών (στις 7.9.2017) κοινοποίησε ηλεκτρονικά απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές της εταιρίας που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, καθώς και πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και υπόδειγμα έντυπης δήλωσης εμπιστευτικότητας.

Εντός της προβλεπόμενης 10ήμερης προθεσμίας (από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της πρόσκλησης) οι πιστωτές απέστειλαν, ηλεκτρονικά, στη συντονίστρια δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καθώς και νομίμως υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση του ποσού της συνολικής απαίτησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι συγκεντρώθηκε, εμπρόθεσμα, το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας πιστωτών. Η συντονίστρια, αφού έλεγξε και επιβεβαίωσε την απαρτία, κοινοποίησε ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, θέτοντας την προθεσμία των 5 ημερών (στις 22.9.2017) για τη δυνατότητα υποβολής πρότασης διορισμού εμπειρογνώμονα, ενώ ενημέρωσε ηλεκτρονικά την εταιρία για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Μετά το πέρας απράκτου της παραπάνω προθεσμίας η συντονίστρια έταξε στις 28.9.2017 την προθεσμία ενός μήνα μέσα στην οποία καλούνταν ηλεκτρονικά όλοι οι συμμετέχοντες πιστωτές να αποστείλουν τις αντιπροτάσεις τους, οπότε και εκκίνησαν ουσιαστικά οι διαβουλεύσεις μεταξύ πιστωτών-δικηγορικής εταιρίας.

«Οδηγός»

Οπως είχε γράψει ο «Ε.Τ.», η καθυστέρηση στην έκδοση της πρώτης οριστικής απόφασης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφείλεται στο γεγονός ότι γι’ αυτό το σκοπό έπρεπε να ανάψει «πράσινο φως» από τις νομικές ομάδες τεσσάρων διαφορετικών υπουργείων (Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης). Από εκεί και πέρα, οι επόμενες αποφάσεις εκτιμάται πως θα εκδίδονται πιο γρήγορα, αφού θα «πατάνε» πάνω σε αυτήν.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

ifentouri@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου