Επιστροφή εισφορών σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

07/03/18 • 16:19 | UPD 07/03/18 • 16:31

Επιστροφή εισφορών που δεν όφειλαν να καταβάλουν στα Ταμεία, και παρά ταύτα τις πλήρωσαν σε ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ, και ΟΑΕΔ, δικαιούνται μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, τόσο για το 2017 όσο και για το διάστημα μέχρι το 2016, εφόσον όμως έχει προηγηθεί σχετική αίτηση.

Οι εισφορές που μπορούν να πάρουν πίσω αφορούν είτε σε ενδεχόμενη πληρωμή διπλού ασφαλίστρου για τον κλάδο ασθένειας είτε λόγω διπλής εισφοράς για επικουρική ασφάλιση είτε λόγω ασφάλισης σε κύρια Ταμεία, χωρίς να ήταν υποχρεωτική, είτε ακόμη λόγω λανθασμένων υπολογισμών των εισφορών για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Η απόφαση δεν αφορά τις παράνομες μειώσεις των συνταξιούχων.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, όπως αναφέρει σχετική απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα ή και εντόκως αν υπάρχει δικαστική απόφαση.

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

Σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων υποβάλλεται σχετικό αίτημα ενώ σε περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται κατόπιν αίτησης εντός διμήνου μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εισφορών που κατέβαλαν για το 2017.

Οσοι είναι σε ρύθμιση και έχουν επιστροφή εισφορών δεν θα πάρουν πίσω χρήματα, αλλά θα τύχουν μικρότερης δόσης γιατί το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις δόσεις της ρύθμισης.

Κ. ΚΑΤΙΚΟΣ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου