Λίφτινγκ, έως τον Μάρτιο, στον εξωδικαστικό μηχανισμό

19/12/17 • 18:08 | UPD 19/12/17 • 18:08

Στην πράξη η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου σημαίνει πως κάποιες εταιρίες θα συγχωνευθούν και ορισμένες θα αλλάξουν χέρια

Σαρωτικές αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο της χώρας φέρνει το 2018. Οι τράπεζες θ’ ανεβάσουν στροφές στο ξεκαθάρισμα των «κόκκινων» δανείων, όπου πλέον οι μικρομεσαίοι θα… κρατούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί σειρά αλλαγών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (ν. 4469/2017) -«προμετωπίδα» της κυβέρνησης στην προσπάθεια διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων- ο οποίος για την ώρα δεν έχει αποδώσει καρπούς.

Στην πράξη η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου σημαίνει πως κάποιες εταιρίες θα συγχωνευθούν, ορισμένες θα αλλάξουν χέρια, άλλες θα σπάσουν σε «κομμάτια», ώστε κάποια από αυτά να πουληθούν και άλλα να «κατεβάσουν ρολά» κ.λπ. Σημειώνεται πως το 2017 οδεύει στη δύση του με 21.899 λουκέτα (στοιχεία 11μήνου Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

Για την αποφυγή της τέταρτης ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο στόχος-δέσμευση προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) κάνει λόγο για περιορισμό των δανείων που χτυπούν… κόκκινο από 101,8 δισ. ευρώ (Ιούνιος 2017) σε 64,6 δισ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2019. Η συνεισφορά του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου αντιστοιχεί στο 61% της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, όπου το 30% αφορά σε μικρομεσαίες, το 16% σε μικρές και το 13% σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το 1% στο ναυτιλιακό κλάδο.

Χρονοδιάγραμμα

Στο μεταξύ, με σκοπό να «τρέξει» καλύτερα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν με τους εκπροσώπους των δανειστών να καταγράψουν, έως τα τέλη Φεβρουαρίου, όλα τα πιθανά διοικητικά και τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με τη συμπλήρωση της αίτησης ένταξης στο μηχανισμό, αλλά και με τη διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλετών και πιστωτών. Από εκεί και πέρα, με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο ως τον Μάρτιο του 2018 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση των όποιων εμποδίων παρουσιάζει ο ν. 4469/2017.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία του νόμου -που ενεργοποιήθηκε στις 3.8.2017- είναι αποκαλυπτικά… Μόλις για 3 υποθέσεις υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων και πιστωτών, για τις οποίες εκκρεμούν, ωστόσο, οι απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να περάσουν οι ρυθμίσεις των χρεών από τα χαρτιά στην πράξη. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 13.835 συγκεκριμένα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στο μηχανισμό έχουν περιοριστεί στη συμπλήρωση των τυπικών στοιχείων που ζητούνται κατά τα πρώτα στάδια της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ταυτόχρονα, από τις 339 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), οι 116 βρίσκονται σε διμερή διαπραγμάτευση και οι 223 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές. Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 112 αιτήσεις, ενώ 36 είναι στο στάδιο της έναρξης διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές.

Οι ΜμΕ

Οι μεσαίες-μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη λεγόμενη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, υπολογίζονται σε 676.700, συνεισφέρουν στο 87% του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων, δημιουργούν προστιθέμενη αξία ίση με 19,3% ΑΕΠ, και παράγουν το 44,2% των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών. Δεδομένου πως αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι υπερδανεισμένες το ερώτημα που τίθεται είναι πόσες τελικά θα καταφέρουν να επιβιώσουν, πόσες θα λειτουργούν απλώς και μόνο για να πληρώνουν τα χρέη τους και πόσες θα καταγράψουν κέρδη, τα οποία θα τους επιτρέψουν να… ανασάνουν.

Αλλωστε τα προβλήματα των επιχειρήσεων δεν περιορίζονται στη διευθέτηση των χρεών τους προς τις τράπεζες, το Δημόσιο, τους προμηθευτές κ.λπ. πιστωτές. Θέση των παραγωγικών φορέων της χώρας είναι πως η υπερφορολόγηση και η υψηλή γραφειοκρατία που «διατρέχουν» την εγχώρια αγορά βάλλουν την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα «το περιβάλλον αυτό επηρεάζει δυσμενέστερα τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που πολλές φορές καταφεύγουν στην παράνομη οικονομική δραστηριότητα, καθώς το οργανωτικό τους επίπεδο και η οικονομική τους εν γένει επιφάνεια δεν τους επιτρέπει την πολυτέλεια της συμμόρφωσης με ένα δύσκαμπτο και υψηλού κόστους φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον», όπως επισημαίνεται σε πρόσφατο δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση το βασικότερο πρόβλημα για τις ΜμΕ

Στην εξαμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2017) η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα όπου για το 23% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί νούμερο ένα πρόβλημα. Στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ οι προκλήσεις για τις ΜμΕ εντοπίζονται στην εξεύρεση πελατών (24%) και κατάλληλου προσωπικού (23%). Απεναντίας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση συνιστά το μικρότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζει η μέση ευρωπαϊκή ΜμΕ (8%).

Παρότι το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δεν προχωρούν σε αίτηση για δάνειο, θεωρώντας πιθανή την απόρριψη, υποχωρεί (22,4% αντί 28,1% το προηγούμενο εξάμηνο), παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη (5,4% για το μέσο όρο).

Παράλληλα, το ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ που δεν αιτούνται δάνειο διότι έχουν επάρκεια εσωτερικών πόρων χρηματοδότησης παραμένει το χαμηλότερο της ζώνης του ευρώ (27,2% από 24,3% το προηγούμενο εξάμηνο και 43,2% για το μέσο όρο). Τέλος, υποχωρεί το ποσοστό των αιτήσεων για δάνεια που απορρίπτονται στην Ελλάδα (16% από 18,2% το προηγούμενο εξάμηνο), αλλά και πάλι το σχετικό ποσοστό είναι το υψηλότερο της ευρωζώνης (μέσος όρος 4,8%).

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com
Από το ένθετο Οικονομία της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής