Δραματικά στοιχεία

ΟΟΣΑ: Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων η Ελλάδα

23/11/17 • 15:35 | UPD 23/11/17 • 15:35

Για την αύξηση αυτή έχει παίξει σημαντικό ρόλο η μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

Η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ στον ΟΟΣΑ το 2016 με 2,2 και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.

 Για την αύξηση αυτή έχει παίξει σημαντικό ρόλο η μείωση του αφορολόγητου ορίου αλλά και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα κρατικά έσοδα (Revenue statistics):

– Στην Ελλάδα το ποσοστό των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,6% το 2016 από 36,4% που ήταν το 2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ

 – Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 34,3%, δηλαδή τέσσερις μονάδες λιγότερες

– Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές το 2016 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στην Ελλάδα 29% του ΑΕΠ έναντι 26% στον ΟΟΣΑ, στους φόρους περιουσίας (π.χ. ακινήτων) ήταν 8% έναντι 6% στον ΟΟΣΑ και στους φόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες ήταν 19% στην Ελλάδα έναντι 12% στον ΟΟΣΑ.

– Λιγότερα έσοδα ως προς το μέσο όρο του ΟΟΣΑ έχει η Ελλάδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (15% έναντι 29% στον ΟΟΣΑ) που αναδεικνύει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής.

– Λιγότερα έσοδα έχει η Ελλάδα σε σχέση με τον ΟΟΣΑ και από τη φορολογία των επιχειρήσεων (6% έναντι 9% στον ΟΟΣΑ).

Μεγάλη είναι αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ (7,3% ΑΕΠ από 7,1% ΑΕΠ), καθώς μέσα στο 2016 εφαρμόστηκε το πρώτο πακέτο αλλαγών στο ΦΠΑ, με τις μαζικές μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών, από το χαμηλό στον υψηλό συντελεστή 23%, ο οποίος ένα χρόνο αργότερα ανέβηκε στο 24%. Επίσης υπάρχει αύξηση του φόρου ακινήτων, ο οποίος το 2014 ήταν στο 1,9% του ΑΕΠ και το 2015 έφτασε στο 2%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της σχετικής φορολογικής επιβάρυνσης.