ΤτΕ: Πτώση 800 εκατ. ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού στο 9μηνο 2017

19/10/17 • 15:38 | UPD 19/10/17 • 15:42

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 34,06 δισ. ευρώ, από 34,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Έλλειμμα 1,06 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 1,14 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 34,06 δισ. ευρώ, από 34,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 37,66 δισ. ευρώ, από 36,051 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,69 δισ. ευρώ που αφορούν στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, έναντι 2,02 δισ. ευρώ πέρυσι.