ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

11 μέτρα-σοκ στον νέο Προϋπολογισμό και ποιοι θα τα πληρώσουν!

03/10/17 • 10:39 | UPD 03/10/17 • 10:45

Παρά την παταγώδη αποτυχία της συμφωνηθείσης με τους δανειστές φοροεισπρακτικής πολιτικής, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να επιβάλει το 2018 και άλλα φοροεισπρακτικά μέτρα!

Την παταγώδη αποτυχία των φοροεισπρακτικών μέτρων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών, στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης της υλοποίησης του Μνημονίου ΙΙΙ και εφαρμόστηκαν από την 1η-1-2017.

Σκοπός, η είσπραξη πρόσθετων εσόδων ύψους 1,8 δισ. ευρώ εντός του τρέχοντος έτους, καταδεικνύει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2018, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ταυτόχρονα, όμως, το προσχέδιο αποκαλύπτει τις προθέσεις της κυβέρνησης να εφαρμόσει και το 2018 την ίδια αποτυχημένη συνταγή υπέρμετρης αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς προβλέπει την είσπραξη φορολογικών εσόδων αυξημένων κατά 955 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2017!

Κάτω από τον πήχυ

Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία-σοκ που περιλαμβάνονται στις σελίδες 23-24 του κειμένου του προσχεδίου, τα συνολικά έσοδα του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων αναμένεται να παρουσιάσουν φέτος υστέρηση της τάξεως των 2,05 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει τεθεί με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής της περιόδου 2017-2021! Οπως ομολογεί η ίδια η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αναλύοντας τα αίτια της εξέλιξη αυτής, η σημαντική μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2017 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υστέρηση των εισπράξεων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 945 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα εξάλλου με τα όσα επισημαίνονται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2018, η υστέρηση του συνόλου των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2017 κατά 2,05 δισ. ευρώ οφείλεται επιπλέον:

  • στη μεταφορά της είσπραξης της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ύψους 325 εκατ. ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2017 στο Ιανουάριο του 2018
  • στη σημαντική υπέρβαση της πρόβλεψης για τις πληρωμές επιστροφών φόρου (οι καταβληθείσες επιστροφές φόρου εκτιμάται ότι θα υπερβούν το στόχο του ΜΠΔΣ κατά 1,362 δισ. ευρώ)
  • στη μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.

Ιδια συνταγή

Παρά την αποδεδειγμένη πλέον παταγώδη αποτυχία της συμφωνηθείσης με τους δανειστές φοροεισπρακτικής πολιτικής, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να επιβάλει το 2018 και άλλα φοροεισπρακτικά μέτρα σε συνέχεια της ανθελληνικής συμφωνίας που υπέγραψε με τους δανειστές για την εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτεται από τον αναλυτικό πίνακα με τις προβλέψεις για την πορεία των φορολογικών εσόδων κατά τα έτη 2017 και 2018, ο οποίος περιλαμβάνεται στις σελίδες 26-28 του προσχεδίου του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια του επομένου έτους το Δημόσιο θα επιδιώξει να εισπράξει πρόσθετα φορολογικά έσοδα συνολικού ύψους 955 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 402 εκατ. ευρώ με αυξήσεις στην άμεση φορολογία και τα 553 εκατ. ευρώ με αυξήσεις στους έμμεσους φόρους!

Ειδικότερα, τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται ότι θα αυξηθούν από 20,373 δισ. ευρώ το 2017 σε 20,775 δισ. ευρώ το 2018, ενώ τα έσοδα από την έμμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 27,099 δισ. ευρώ το 2017 σε 27,652 δισ. ευρώ το 2018.

Ερχονται…

Οπως ήδη έχει αποκαλύψει ο Ελεύθερος Τύπος, αλλά σκόπιμα αποφεύγει να αναφέρει στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018 η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, οι στόχοι για την αύξηση των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία θα επιδιωχθεί να επιτευχθούν με την εφαρμογή, από την 1η-1-2018, των ακόλουθων φοροεισπρακτικών μέτρων (τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών και περιγράφονται αναλυτικά στο αναθεωρημένο Μνημόνιο ΙΙΙ):

1 Κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της διάταξης αυτής θα είναι η αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

2 Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει έκπτωση, από το φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου, του 10% του ποσού των δαπανών του για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του. Συνέπεια της κατάργησης της διάταξης αυτής θα είναι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων το 2018, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2017.

3 Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. Η περίοδος αναστολής της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας ακινήτων λήγει την 31η-12-2017. Το πιο πιθανό, πλέον, είναι ο φόρος υπεραξίας ακινήτων να τεθεί σε ισχύ από την 1η-1-2018. Ετσι, από την 1η-1-2018 θα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη, από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ. Οσοι μεταβιβάζουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995, θα απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας.

4 Επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, τύπου Airbnb. Ειδικότερα, στο ετήσιο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που αποκτά από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο, θα επιβληθεί το 2018 φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, 35% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ και 45% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

5 Επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα.

Ο φόρος διαμονής θα ανέρχεται σε:

  • 0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων,
  • 1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 3 αστέρων,
  • 3 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 4 αστέρων,
  • 4 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 5 αστέρων,
  • 0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα.

6 Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Από την 1η-1-2018, στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην Ρόδου και Καρπάθου, όπου ήδη οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ έχουν καταργηθεί), οι συντελεστές ΦΠΑ θα αυξηθούν από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17%, στο 6%, στο 13% και στο 24%.

7 Κατάργηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή ΕΦΚ έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες.

8 Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων από την 1η μέρα που μια νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα γίνεται ληξιπρόθεσμη. Από την 1η-1-2018 η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για την τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 δόσεις» θα χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Αν, δηλαδή, ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μία μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους προς το Δημόσιο, θα χάνει αυτόματα τη ρύθμιση των «100 δόσεων».

9 Περικοπή κατά 50% των επιδομάτων θέρμανσης, που δίδονται υπό μορφή επιστροφής φόρου. Από το 2018 θα θεσπιστούν πιο αυστηρά κριτήρια χορήγησης ενώ θα μειωθεί και το ύψος του επιδόματος ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, ώστε την παροχή αυτή να τη λαμβάνουν πολύ λιγότερα νοικοκυριά και σε χαμηλότερο ύψος.

10 Κατάργηση της φοροαπαλλαγής των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών. Από το νέο έτος καταργείται η έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης και των συνολικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού αυτών ως τεκμαρτού ποσού για την κάλυψη των δαπανών άσκησης του βουλευτικού και του δικαστικού λειτουργήματος.

11 Περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του υπολογισμού των εισφορών επί του αθροίσματος φορολογητέου εισοδήματος και καταβληθέντος εντός του 2017 εισφορών! Από 1/1/2018 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος προηγούμενου έτους κάθε επιχείρησης-επαγγελματία, προσαυξημένου με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2017. Το 2018 θα είναι μεταβατικό καθεστώς, καθώς αντί για το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του 2017, θα προστεθεί στα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα το 80%.

Συνολικό «ταμείο»

Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένεται να αυξηθούν κατά 887 εκατ. ευρώ από 49,804 δισ. ευρώ το 2017 σε 50,693 δισ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) προβλέπεται να αυξηθούν κατά 308 εκατ. ευρώ, από 3,427 δισ. ευρώ το 2017 σε 3,735 δισ. ευρώ το 2018.

Γιώργος Παλαιτσάκης
gpalaitsakis@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο