Οι άνθρωποι και τα έθνη ανταγωνίζονταν πάνω στον πλανήτη για πολιτική και οικονομική εξουσία πολύ πριν από την έλευση του Χριστού. Ομως, τα τελευταία 2.000 χρόνια αποτελούν χωριστό κεφάλαιο στην ανθρώπινη Ιστορία, καθώς διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο. «Ο παγκόσμιος οικονομικός χάρτης από το 1 έως 2017 μ.Χ.»