Ρύθμιση χρεών στα Tαμεία και στην εφορία σε πολύ λιγότερες από 120 δόσεις θα υποχρεωθούν να αποδεχτούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, εφόσον το 1/3 του εισοδήματός τους ξεπερνά το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό που θα πλήρωναν με 120 δόσεις. «Πώς θα ρυθμίσετε χρέη προς το Δημόσιο»