Δίνουν τους λιγνίτες της ΔΕΗ και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ζητούν επιείκεια για τα πολυτεκνικά και τα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα, τις αποκρατικοποιήσεις και τα εργασιακά, με προσδοκία να έχουν πολιτική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου. «Δίνουν ΔΕΗ, ζητούν επιδόματα, εργασιακά στις επαφές με τους θεσμούς»