Μια γυναίκα με όραμα και στόχους, η οποία πέτυχε πολλά. Πέτυχε να διαπρέπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μια δύσκολη τέχνη, αυτή της μαγειρικής. «Ντίνα Νικολάου στον «Ε.Τ.» της Κυριακής: Συζητώ με ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια του εξωτερικού»