Πολυτέλεια τα φάρμακα στα ελληνικά νησιά

29/05/18 • 06:16 μμ | UPD 29/05/18 • 06:20 μμ

Αδεια είναι τα ράφια στα φαρµακεία στα νησιά, τη στιγµή που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι φαρµακοποιοί δεν διαθέτουν ούτε απλά φάρµακα τύπου… πονστάν, ώστε να εξυπηρετήσουν τον κόσµο, µε το πρόβληµα να διογκώνεται στα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά, όπου υπάρχει το επιπλέον εµπόδιο της µη συχνής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. «Πολυτέλεια τα φάρμακα στα ελληνικά νησιά»