Τρέχουν και δεν φθάνουν βουλευτές και ευρωβουλευτές για να προσαρμοστούν στον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Δεδομένων. «Οι Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές τρέχουν να προσαρμοστούν στα νέα προσωπικά δεδομένα»