Τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία της χώρας η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου δεν ήταν… ούτε «εθνική» ούτε «εορτή». Ακόμα και αυτή αποτέλεσε πεδίο έντονων κομματικών αντιπαραθέσεων. «Οι πρώτοι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου και οι πολιτικές διαφωνίες της εποχής»