Αιτήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να πιέσουν την κυβέρνηση στην επιστροφή των παράνομων μειώσεων στις κύριες συντάξεις. «Προσοχή: Τι να γράψετε στις αιτήσεις για συντάξεις από 1.000 ευρώ και άνω»