Θρυαλλίδα για να εισέλθει η Ελλάδα εκ νέου στο μικροσκόπιο των επενδυτών του τζόγου, εντός και εκτός των τειχών, αποτελεί το πρόσφατο νομοσχέδιο που επαναρυθμίζει την αγορά των παιγνίων στη χώρα μας. «Φάκελος καζίνο: Ποιοι «παίκτες» ενδιαφέρονται για το Ελληνικό»