Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης προκάλεσε συσσώρευση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στην Ελλάδα, ενώ την ίδια περίοδο στην υπόλοιπη Ευρώπη καταγραφόταν σημαντική αποκλιμάκωση. «Καμπανάκι για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα – «Χάσμα» με την Ε.Ε. [πίνακας]»