Ενα κενό στη βιβλιογραφία, που αφορά στη μουσική που ακουγόταν στα σαλόνια της χώρας μας κατά το 19ο αιώνα, ήρθε να καλύψει η νέα έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής με τίτλο «Ποικιλλόμενα και υπό μουσικής απολαύσεως: Η μουσική στα ελληνικά σαλόνια του 19ου αιώνα» («Interspersed with Musical Entertainment: Music in Greek Salons of the 19th Century»), με την υπογραφή των Αύρας Ξεπαπαδάκου και Αλέξανδρου Χαρκιολάκη. «Ξεφυλλίζοντας… μουσική στα σαλόνια του 19ου αιώνα»