Χρειάστηκαν έξι ολόκληροι μήνες για να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των πετρελαιοειδών του «Αγία Ζώνη ΙΙ» από το πλοίο «Λασσαία». Χθες, μετά από δεκάδες έγγραφα αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών, απειλές, αντεγκλήσεις και συσκέψεις, αφαιρέθηκαν τα πρώτα κυβικά από τις δεξαμενές του πλοίου, με τη διαδικασία να συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες. «Αφαιρέθηκαν τα πρώτα κυβικά πετρελαιοειδών από τις δεξαμενές του «Λασσαία»»