Μια μεσοβέζικη λύση εφάρμοσε το υπουργείο Υγείας, καθώς δεν είναι δυνατόν, για τώρα τουλάχιστον, να καταργήσει το ένα ευρώ ανά ιατρική συνταγή, παρά τις εξαγγελίες. Eτσι, από χθες μπήκε σε εφαρμογή νέο σύστημα με ενιαίες συνταγές και τους ασφαλισμένους να δίνουν ένα ευρώ, ανεξάρτητα πόσα φάρμακα λαμβάνουν. «Ιατρικές συνταγές: Όσα φάρμακα… πάρεις ένα ευρώ»