Πριν από τα 60 μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, ανάλογα με το αν έχουν 20, 25 ή 35 χρόνια εργασίας. «Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με 25ετία και 35ετία από ΔΕΚΟ-Tράπεζες»