Σύνταξη από το 58ο έτος προλαβαίνουν να κλειδώσουν εντός του 2017 οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε ταμεία μισθωτών που είχαν το πρώτο ένσημο ως και 31/12/1992. «Ποιοι προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» τώρα σύνταξη από τα 58″