Τους 18 μήνες αγγίζει η αναμονή για αναπτυξιολογικό έλεγχο των παιδιών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας, τη στιγμή που σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα περίπου το 17% των παιδιών έχει κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή (γλωσσικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσοχή-υπερκινητικότητα, φάσμα του αυτισμού, νοητική υστέρηση). «Αναμονή έως και 18 μήνες για έλεγχο της παιδικής ανάπτυξης στα δημόσια νοσοκομεία»