Το πανάρχαιο έθιμο της προίκας δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία ή μοναδικότητα, αφού, μέχρι πρόσφατα, ήταν συνηθισμένη πρακτική ακόμα και των πλέον ανεπτυγμένων κοινωνιών. «Την απεχθανόταν μέχρι και ο Πλάτωνας! Το πανάρχαιο έθιμο της προίκας και η κατάργησή του»