Με προμήθειες-φωτιά σε μία σειρά από συναλλαγές, όπως η μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε άλλον, η ανάληψη ποσού από ATM διαφορετικής τράπεζας και η αίτηση για ρύθμιση των ενήμερων – «κόκκινων» δανείων, συνεχίζουν να επιβαρύνονται τα νοικοκυριά, παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους. «Υπέρογκες χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές: Οι παγίδες και οι χρεώσεις»