Αναδρομικά ως και 24.260 ευρώ για 42 μήνες (3,5 χρόνια) φέρνουν στους συνταξιούχους οι δικαστικές αποφάσεις. «Αναδρομικά: Ποια βήματα πρέπει να κάνετε για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας»