Το αρχαίο ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» έκαναν πράξη εκατοντάδες ανεξάρτητοι παντοπώλες από την Κεντρική, τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, οι οποίοι «ενώθηκαν» δημιουργώντας μία συνεργασία μικρομεσαίων σούπερ μάρκετ με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες». «Νέο μοντέλο καταστημάτων για αγορές στα «Γρήγορα»»