«Χαμηλές πτήσεις» εξακολουθεί να κάνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός (ν. 4469/2017) ρύθμισης οφειλών από επιχειρήσεις προς τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, παρότι έχουν περάσει 32 εβδομάδες από την ενεργοποίησή του (3.8.2017). «Απίστευτο: Eξωδικαστικός συμβιβασμός μόλις για 23 επιχειρήσεις»