Πρόστιμα στις τράπεζες για παράνομη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στις εισπρακτικές εταιρίες

18/12/16 • 20:28 | UPD 18/12/16 • 20:28

Μπλόκο στις τράπεζες σχετικά με τις τακτικές που ακολουθούν, μοιράζοντας τα προσωπικά στοιχεία των οφειλετών στις εισπρακτικές εταιρίες, χωρίς να ενημερώνουν τους δανειοπλήπτες βάζουν τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τόσο του πρώτου βαθμού όσο και των Πρωτοδικείων, σε τέτοιες περιπτώσεις οι οφειλέτες μπορούν να στρέφονται σε βάρος των εταιριών και να διεκδικούν αποζημίωση για ηθική βλάβη, η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.900 ευρώ.

Η Τράπεζα, υπογραμμίζουν οι δικαστές «είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώσει για την πρόθεσή της να κάνει χρήση των δεδομένων, για την εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, με την οποία συνεργάζεται (επωνυμία, έδρα κ.λπ.), κάτι όμως που δεν γίνεται. ‘Άλλωστε, συνεχίζουν ως «συγκατάθεση» ορίζεται «η ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν».