Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Να «κατέβουν» οι φωτογραφίες των εκδιδόμενων οροθετικών

05/12/16 • 18:51 | UPD 05/12/16 • 18:51

Να αφαιρεθούν άμεσα από τις ιστοσελίδες οι αναρτήσεις (φωτογραφίες, στοιχεία ταυτότητας, κ.λπ.) οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών και να παύσουν στο μέλλον να αναρτώνται, υπογραμμίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχετική σύστασή της προς τις ιστοσελίδες αυτές.

Μάλιστα, η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες και άλλα στοιχεία ταυτότητας οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών σε ορισμένες ιστοσελίδες, δηλαδή δημοσιοποιούνται στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έτσι, η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, απευθύνει συστάσεις στις ιστοσελίδες αυτές, τονίζοντας ότι πρέπει:
– Να αφαιρέσουν άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερώνοντας την Αρχή.
– Να μη δημοσιεύουν στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας όταν πλέον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετούνταν ο επιδιωκόμενος σκοπός, ιδίως όταν η ανάρτηση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παράλληλα, η Αρχή επισημαίνει, ότι η αρχική ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, «πραγματοποιείται μόνον κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (άρθρο 2, στοιχ. β’ του ν. 2472/1997) στην οποία προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος δημοσιοποίησης όσο και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή».

Τέλος, η Αρχή καλεί όσους προβαίνουν σε παρόμοιες αναρτήσεις να προσαρμοστούν στις συστάσεις της.